MAT
ME SHKËLQIM

Tradicional PRO – Ngjyrë e Zezë – Mat

Tjegulla Mladost Tradicional PRO tjegull premium e formatit të madh, sipërfaqja e së cilës është rafinuar me engobë të ngjyrave të ndryshme (e zezë, kafe dhe e kuqe).

Prodhohet në ngjyrë të zezë, kafe dhe të kuqe, prej të cilave secila vjen në dy lloje, mat dhe me shkëlqim.

Tjegull gjeometrike Tradicional me brazda të dyfishta dhe kanale të dyfishta në sipërfaqen e sipërme, e cila ofron rezistencë të lartë mekanike dhe siguri ndaj kushteve atmosferike.

Prodhohet në Fabrikën e Re me teknologjinë më moderne. Presohet me kallëpe gipsi, gjatë së cilës arrihet lëmueshmëri e plotë dhe efekti i theksuar i relievit gjeometrik, veçanërisht i brazdave, i cili mundëson përshtatje të jashtëzakonshme në çati dhe vulosje të sipërfaqës së çatisë së sheshtë. Tjegullat me rrëshqitje vertikale  kanë një sipërfaqe të madhe rrëshqitëse, gjë që mundëson përshtatjen e shpejtë të tjegullave në strukturën e çatisë, pa ndryshime të shtrenjta dhe të mundimshme në strukturën e çatisë dhe në listelat e çatisë.

Tjegullat e engobuara me linja të thella të dyfishta sigurojnë rradhitje të plotë të tjegullave në sipërfaqen e çatisë.

Prodhohet në Fabrikën e Re me teknologjinë më moderne. Presohet me kallëpe allçie, gjë që i jep linja të përkryera të mprehta dhe elegante. Është bërë prej argjilës me cilësi të lartë me një garanci qëndrueshmërie prej 50 vitesh. Traditë e përsosmërisë.

Specifikimet teknike

Pesha (kg)

3,85

Gjatësia (mm)

480

Gjërësia(mm)

290

Gjatësia mbuluese (cm)

40,7

Gjërësia mbuluese(cm)

25

Konsumi për m2

10

Distanca ndërmjet listelave (cm)

40,5

Fortësia lakuese (kN)

2

Pjerrtësia minimale e çatisë, shkallë

15°

Copë në paletë/pesha e paletës (copë/kg)

280/1120-1140 copë/kg

DETAJE PËR MBULIMIN E STREHËS SË ÇATISË

Kushtet për pjerrtësinë e çatisë nga 20° deri në 45°

Respektimi i të gjitha kërkesave teknike të rekomanduara për vendosjen e nënstrukturës (çati sekundare), që nënkupton:

→ Membranë për çati Climateq PRO 120 me peshë 120 g/m2 me membranë treshtresore: – ana e poshtme e përshkueshme nga avulli – ana e sipërme e papërshkueshme nga uji.

→ Vendosjen e membranës – paralelisht me strehën

→ Lidhjet (vendosja e membranës  njëra mbi tjetrën) 10 – 15 cm

→ Nën listelat-vertikale  vendoset shiriti i sigurisë. → Masat e sigurisë – shkallë për ecje në çati.

DETAJE PËR MBULIMIN E STREHËS SË ÇATISË ME PJERRTËSI TË VOGËL

Kushtet për pjerrtësinë e çatisë nga 20° deri në 45°

Respektimi i të gjitha kërkesave teknike të rekomanduara për vendosjen e nënstrukturës (çati sekundare), që nënkupton:

→ Membranë për çati Climateq PRO 150 me peshë 150 g/m2 me membranë treshtresore: – ana e poshtme e kalueshme nga avulli – ana e sipërme e pakalueshme nga uji.

→ Vendosja e membranës – paralelisht me strehën.

→ Lidhjet (vendosja e membranës njëra mbi tjetrën) 10 – 15 cm

→ Nën listelat-vertikale vendoset shiriti i sigurisë.

→ Masat e sigurisë – shkallë për ecje në çati.

Reghistrohu në newsletter

Regjistrohuni Newsletter tonë për qenë informuar!

Ju do merni informacionet fundit për temat aktuale dhe risitë.

Scroll to Top