Tulla - Blloqe Mladost - Mladost Leskovac

ARGJILA   ///  MATERIAL NDËRTIMI QË ZGJAT ME SHEKUJ

Me përdorimin e teknologjisë më moderne dhe njohurive të ekspertëve më të mirë të fushës, blloqet-tullat energjetike prej argjile Mladost mundësojnë efikasitetin energjetik të objekteve në të cilat janë vendosur. Janë një zgjidhje moderne dhe ekologjike, e cila garanton qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi, mikroklimë të shëndetshme hapësinore dhe shtëpi të sigurt për brezat e ardhshëm. Vendosen në sisteme që sigurojnë kursim energjie dhe shpejtësi ndërtimi prej 35% në krahasim me ndërtimin standard.

MLADOST – Tradita trashëgohet

ZONAT
E SHITJES
MBËSHTETJE
TEKNIKE
REGJISTRIMI PËR
NEWSLETTER
Scroll to Top