Tulla-Blloqe energjetike AKUSTIK për aplikim special - Mladost Leskovac

Tulla-Blloqe energjetike AKUSTIK për aplikim special

Blloqe energjetike MLADOST AKUSTIK për aplikim special. Izolim superior i zërit me performancën e bllokut energjetik.

PËRPARËSITË E BLLOQEVE ENERGJETIKE “AKUSTIK”

Cilësia superiore e lëndëve të para

Nga të cilat janë bërë blloqet sigurojnë një mikroklimë të shkëlqyer në objektet e reja.

Montim preciz

Me përmirësimin e saktësisë dimensionale të blloqeve mundëson kursim në përpunimin e murit

Izolim superior i zërit

Me teknologjinë e punimit të strukturës speciale të bllokut energjetik në formën e huallit të mjaltit janë përftuar vlera akustike të jashtëzakonshme prej 56db.

Kursim - Montim i lehtë dhe i shpejtë

Sistemi gjuhë dhe brazdë  mundëson montim të shpejtë dhe të lehtë, pa urë termike shtesë, gjë që mundëson edhe termoizolim shtesë gjatë montimit të mureve të jashtme.

ZONAT
E SHITJES
MBËSHTETJE
TEKNIKE
REGJISTRIMI PËR
NEWSLETTER
Scroll to Top