Tulla - Blloqe Energjetike për mure të jashtme - Mladost Leskovac

Tulla - Blloqe Energjetike për mure të jashtme

Bllok Energjetik MLADOST për ndërtim modern! Me përdorimin e teknologjisë më moderne dhe njohurive të ekspertëve më të mirë të fushës, blloqet e energjetike Mladost prej argjile mundësojnë efikasitetin energjetik të objekteve në të cilat janë vendosur. Janë një zgjidhje moderne dhe ekologjike, e cila garanton qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi, mikroklimë të shëndetshme hapësinore dhe shtëpi të sigurt për brezat e ardhshëm. Vendosen në sisteme që sigurojnë kursim energjie dhe shpejtësi ndërtimi deri në 35%. Vlera e ndërtesës është nën fasadë. Tradita trashëgohet!

PËRPARËSITË E TULLAVE - BLLOQEVE ENERGJETIKE PËR MURE TË JASHTME

Përbërja natyrale e materialit

Prodhuar nga materialet natyrale – argjila e tullave nga jugu i Serbisë, e cila është jashtëzakonisht e pasur me mineral hekuri.

Argjilë e cilësi së lartë

ARGJILA E CILËSI SË LARTË IGM Mladost zotëron një nga depozitat e mineralit të argjilës me cilësore në rajon, e cila përmes procesit të prodhimit modern i mundëson të prodhojë një nga blloqet-tullat  më cilësorë për ndërtim për tregun e Evropës Juglindore.

Kursim energjie

Struktura e bllokut në formë hualli të mjaltit mundëson mbajtjen e ajrit, gjë që kontribuon në performancën superiore në izolimin termik të mureve, si dhe në kursimin e energjisë për ngrohje dhe ftohje.

Ndërtim më i shpejtë

Sistemi pendë dhe brazdë për montim. Sistemi pendë dhe brazdë  mundëson montim më të shpejtë dhe të besueshëm, si dhe reduktim të humbjes së energjisë në pjesët e bashkimit të dy blloqeve, gjë që parandalon ndërprerjen termike, duke rritur kështu vetitë termoizoluese.

ZONAT
E SHITJES
MBËSHTETJE
TEKNIKE
REGJISTRIMI PËR
NEWSLETTER
Scroll to Top