Horizont PRO – Ngjyrë e Kuqe – me Shkëlqim - Mladost Leskovac
MAT
ME SHKËLQIM

Horizont PRO – Ngjyrë e Kuqe – me Shkëlqim

Tjegulla Mladost Horizont PRO tjegull premium e formatit të madh, sipërfaqja e së cilës është rafinuar me engobe të ngjyrave të ndryshme (e zezë, kafe dhe e kuqe).

Prodhohet në ngjyrë të zezë, kafe dhe të kuqe, prej të cilave secila vjen në dy lloje, mat dhe me shkëlqim.

Paraqet një kombinim të stileve arkitekturore mesdhetare dhe kontinentale. Prodhohet në ngjyra të qëndrueshme në nuanca të ndryshme me cilësi permanente. Tjegullat e engobuara me kanale dhe linja të thella të dyfishta që japin siguru  të plotë sipërfaqes së çatisë.

Prodhohet në Fabrikën e Re me teknologjinë më moderne. Presohet me kallëpe gipsi, gjë që i jep linja dhe kanale të përkryera të mprehta dhe elegante. Prodhohen prej argjilës me cilësi të lartë me një garanci qëndrueshmërie prej 50 vitesh.

Specifikimet teknike

Pesha (kg)

3,85

Gjatësia (mm)

480

Gjërësia(mm)

290

Gjatësia mbuluese (cm)

40,7

Gjërësia mbuluese(cm)

25

Konsumi për m2

10

Distanca ndërmjet listelave (cm)

40,5

Fortësia lakuese (kN)

2

Pjerrtësia minimale e çatisë, shkallë

15°

Copë në paletë/pesha e paletës (copë/kg)

280/1120-1140 copë/kg

DETAJE PËR MBULIMIN E STREHËS SË ÇATISË

Kushtet për pjerrtësinë e çatisë nga 20° deri në 45°

Respektimi i të gjitha kërkesave teknike të rekomanduara për vendosjen e nënstrukturës (çati sekundare), që nënkupton:

→ Membranë për çati Climateq PRO 120 me peshë 120 g/m2 me membranë treshtresore: – ana e poshtme e përshkueshme nga avulli – ana e sipërme e papërshkueshme nga uji.

→ Vendosjen e membranës – paralelisht me strehën

→ Lidhjet (vendosja e membranës  njëra mbi tjetrën) 10 – 15 cm

→ Lidhjet (vendosja e membranës  njëra mbi tjetrën) 10 – 15 cm

→ Masat e sigurisë – shkallë për ecje në çati.

detalj pokrivanja strehe krova malog nagiba

Kushtet për pjerrtësinë e çatisë nga 20° deri në 45°

Respektimi i të gjitha kërkesave teknike të rekomanduara për vendosjen e nënstrukturës (çati sekundare), që nënkupton:

→ Membranë për çati Climateq PRO 150 me peshë 150 g/m2 me membranë treshtresore: – ana e poshtme e kalueshme nga avulli – ana e sipërme e pakalueshme nga uji.

→ Vendosja e membranës – paralelisht me strehën.

→ Lidhjet (vendosja e membranës njëra mbi tjetrën) 10 – 15 cm

→ Nën listelat-vertikale vendoset shiriti i sigurisë.

→ Masat e sigurisë – shkallë për ecje në çati.

Regjistrohuni në Newsletter

Regjistrohuni Newsletter tonë për qenë informuar!

Ju do merni informacionet fundit për temat aktuale dhe risitë.

Scroll to Top