Politika privatnosti - Mladost Leskovac

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje Naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako Vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti je kreirana uz pomoć besplatnog generatora politike privatnosti.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti: 

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge. 

Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog organa upravljanja . 

Preduzeće (koji se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na Mladost Leskovac, Puškinova bb, 16000, Srbija. Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama. 

Država se odnosi na: Srbiju 

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet. 

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati. Usluga se odnosi na veb lokaciju. 

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje Usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi. 

Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže preko koje se Korisnik može prijaviti ili kreirati nalog za korišćenje usluge. 

Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici). 

Sajt se odnosi na Mladost Leskovac, dostupan sa https://mladost.co.rs/ 

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na: 

Adresa E-pošte 

Ime i prezime 

Broj telefona 

Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

Podaci o upotrebi Podaci o upotrebi Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge. 

Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke. 

Kada pristupate Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke. 

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja.

Informacije iz usluga društvenih medija trećih strana

Kompanija vam omogućava da kreirate nalog i prijavite se da biste koristili uslugu preko sledećih usluga društvenih medija trećih strana: 

Google

Fejsbuk

instagram 

Tvitter 

LinkedIn 

Ako odlučite da se registrujete preko ili nam na drugi način dozvolite pristup uslugama društvenih medija treće strane, možemo da prikupljamo lične podatke koji su već povezani sa nalogom Vaše usluge društvenih medija treće strane, kao što su Vaše ime, Vaša adresa e-pošte, Vaše aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezana sa tim nalogom. 

Takođe možete imati opciju da delite dodatne informacije sa Kompanijom preko naloga vaše usluge društvenih medija treće strane. Ako odlučite da pružite takve informacije i lične podatke, tokom registracije ili na drugi način, dajete Kompaniji dozvolu da ih koristi, deli i čuva na način u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tehnologije za praćenje i kolačići 

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. 

Tehnologije koje koristimo mogu uključivati: 

Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće. 

Veb Beacons. Određeni delovi naše usluge i naše e-poruke mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (koji se takođe nazivaju jasni gif-ovi, oznake piksela i gif-ovi od jednog piksela) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-poštu i za drugu srodnu statistiku veb lokacije (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera). 

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Saznajte više o kolačićima u članku o besplatnoj politici privatnosti. 

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe: 

Neophodni / esencijalni kolačići Tip: kolačići sesije Administrira: Us Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge. Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja Tip: Trajni kolačići Administrira: Us Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji. 

Kolačići funkcionalnosti Tip: Trajni kolačići Administrira: Us Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb lokaciju, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb lokaciju. Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe: 

Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge. 

Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku. 

Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge. 

Da vas kontaktiramo: da bismo vas kontaktirali putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovo sprovođenje. 

Da Vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije. 

Da upravljate vašim zahtevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtevima prema nama. Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili celokupne Naše imovine, bilo da se radi o neograničenom poslovanju ili kao deo stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga koje mi držimo među prenesenim sredstvima. 

Za druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva. Vaše lične podatke možemo da podelimo u sledećim situacijama:

Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo deliti sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo Vas kontaktirali. Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenesemo Vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji. 

Sa filijalama: Vaše podatke možemo deliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama. Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim poslovnim partnerima da bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije. 

Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu videti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise Vaših aktivnosti, da komuniciraju sa Vama i vide Vaš profil. Uz Vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike. 

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju na kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom. 

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Izbrišite svoje lične podatke 

Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama. 

Naša usluga vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama iz usluge. 

Svoje informacije možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti odeljak podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka 

Poslovne transakcije 

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo vas pre nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti. 

Sprovođenje zakona 

Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtevati da otkrije Vaše lične podatke ako to zahteva zakon ili kao odgovor na validne zahteve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije). 

Drugi zakonski zahtevi 

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj nameri verujući da je takva radnja neophodna za: Poštujte zakonsku obavezu Zaštitite i branite prava ili imovinu Kompanije Sprečite ili istražite moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom Zaštitite ličnu bezbednost korisnika usluge ili javnosti Zaštitite od pravne odgovornosti 

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dalo lične podatke, molimo Kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera. Ako moramo da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših informacija, a vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Veze ka drugim veb lokacijama 

Naša usluga može sadržati veze ka drugim veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite. Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

Promene ove Politike privatnosti 

Možemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici. Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti. Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas 

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati: 

Na mejl: podrska@mladost.co.rs 

Posetom ove stranice na našem sajtu: 

https://mladost.co.rs/kontakt/ 

Na broj telefona: +381.(0)16.243.073

Scroll to Top