O NAMA

ИГМ МЛАДОСТ е еден од најголемите и најзначајните производители на градежни материјали во регионот, со традиција од над 112 години. Добро познато име на пазарот, синоним за квалитетни ќерамиди и блокови за ѕидарски и меѓукатни конструкции, кои покрај тоа што се присутни на домашниот пазар, благодарение на нивниот квалитет, се пробија и до задоволните корисници на многу пазари: Македонија, Бугарија, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словачка, Црна Гора, Русија, Полска, Германија, Франција и Белгија.

Компанијата се состои од пет производствени капацитети во централна и јужна Србија.
 
Две фабрики за производство на керамички тули во Лесковац и три фабрики кои произведуваат градежни блокови од различни формати во Мала Плана (кај Прокупље), Власотинац и Сталаќ.
 
Од приватизацијата на фабриките, континуирано се спроведуваат сеопфатни инвестиции во сите фабрики на компанијата со цел да се реализира основниот концепт на постојано подобрување на квалитетот и асортиманот за да се одговори на барањата и потребите на различните пазари и корисници. Особено се значајни инвестициите во најсовремена технологија и опрема, во градежни објекти, организација, модернизација на сите деловни процеси, маркетинг, човечки ресурси. Континуираниот процес на инвестирање во квалитетот на производството го препознаваат и крајните корисници, па од година во година пазарот за нашите производи се проширува и пазарниот удел се зголемува.
MicrosoftTeams-image (5)

ИГМ Младост – Лесковац

Низ историјата, „Керамичка фабрика Рафајловиќ, Соколовиќ и Бејаж“, подоцна позната како „МЛАДОСТ“, стана синоним за врвен градежен материјал од глина.🧱

На темелите на старата циглана, со симболичен оџак што доминира во Лесковац, се создадени карактеристичните ќерамиди со врежан знак слон и живописна црвена боја. Од традиционалните методи до модернизацијата во 1974 година, нашата фабрика се стремеше да го зачува квалитетот и стручноста во секој чекор. Следуваше период на стабилност и умерен развој, додека не станавме акционерско друштво во 2003 година, водени од желбата за иновации.

Mladost_Fabrika_Bloka_Mala_Plana

ИГМ МЛАДОСТ д.о.о. Лесковац– филијала Мала Плана

Од 2007 до 2010 година инвестиравме значителни средства во три фабрики - Лесковац, Власотинац и Мала Плана. Се стремиме кон најнова технологија, подобрување на инфраструктурата, оптимизација на процесите и зајакнување на нашите човечки ресурси!

Mladost_Fabrika_Bloka_Vlasotince

ИГМ МЛАДОСТ д.о.о. Лесковац– филијала Власотинац

Пред приватизацијата, фабриката во Власотинац произведуваше блокови и ќерамиди за локалниот пазар. 2006 година донесе големи промени - приватизацијата започна нова ера за нас! Во 2008 година беше извршена реконструкција која ги постави темелите на нашиот технолошки напредок. Фабриката стана технички модерна, автоматизирана и роботизирана, што ни овозможи да ги задоволиме сите барања на пазарот и потребите на клиентите. Инвестициите беа значајни - комплетно нова производна линија, нови мелници, преса од најновата генерација, роботи и целосна автоматизација на сушењето и обликувањето на производите. Резултатот од сето ова? Денес со гордост произведуваме различни видови градежни материјали, како што се giter 5, енергетски блокови за надворешни и внатрешни ѕидови, термоблокови со различни димензии, ферт и вентилациски блокови.

DCIM/100MEDIA/DJI_0485.JPG

ИГМ МЛАДОСТ д.о.о. Лесковац– филијала Сталаќ

Со последната инвестиција на крајот на 2010 година и почетокот на 2011 година, како и со реконструкцијата на новата фабрика во Сталаќ на почетокот на 2018 година, инвестицискиот циклус беше крунисан со инсталирање на клучни технологии кои ќе овозможат значително подобрување во квалитетот, квантитетот и асортиманот на производство, сè со цел да ги задоволиме потребите на нашите клиенти.

Индустријата за градежни материјали ИГМ МЛАДОСТ обединува пет фабрики во централна и јужна Србија во едно препознатливо име познато, пред се, по квалитетот на своите производи. Фабриката во Лесковац организира производство на ќерамиди, додека фабриките во Топличка Мала Плана, Власотинац и Сталаќ произведуваат блокови за ѕидање и меѓукатна конструкција. МЛАДОСТ својата голема репутација ја заснова на повеќе од сто години традиција. Имено, со формирањето на нашата прва фабрика за производство на керамички производи во 1911 година се поставени темелите на современото производство на градежен материјал од глина. Највисокиот оџак во Лесковац се наоѓа во оваа фабрика и е симбол на традицијата и доказ за умешноста, стабилноста и убавината на архитектонското творештво.

Section image

Почеток На Нашиот Успех

Производството на градежен материјал од глина во околината на Лесковац, Власотинац и во Топличкиот басен е старо колку и присуството на човечки заедници на тој простор. Изобилството на квалитетни суровини го користеле градителите на античките империи, оставајќи споменици на нивните градежни вештини. На преминот помеѓу антиката и средниот век, е создаден градот Царичин кај Лебане, најстариот архитектонски споменик во јужна Србија. Традицијата на производство на тули од византиската ера продолжила и во средниот век, во кој се создаваат многу дела од сакралната архитектура, пред сè во сливот на Топлица.

MicrosoftTeams-image

Почеток На Нашиот Успех

Од тие дамнешни времиња до денес, има промени во сопственоста и организацијата, но не и промени во вештината на изработка на производи од глина, која, како и препознатливата црвена боја, се покажала како потрајна од многу општествени системи и епохи. Токму на темелите на една толку долга и богата традиција во производството на керамички производи во овие региони, на најатрактивните локации, се изградени нашите фабрики во Лесковац, Власотинац, Топличка Мала Плана и Сталаќ.

MicrosoftTeams-image (55)

Младост денес

Благодарение на идеалниот минералошки состав на суровината, сите производи, покрај исклучителните физичко-механички карактеристики, имаат и интензивна и трајна црвена боја која видно ги разликува од сите други производи од овој тип. Поради овие својства, сите наши производи брзо освоија многу пазари. Модерната градба во Србија и поширокиот регион денес е речиси незамислива без производи произведени во фабриките на МЛАДОСТ.

MicrosoftTeams-image (6)

Младост денес

Денес тоа се исклучително модерни фабрики. Со големи инвестицииски вложувања, во сите фабрики беше воведена најсовремена опрема и технологија, која заедно со исклучително квалитетните суровини и професионалната работна сила овозможува производство кое ги исполнува најстрогите барања за квалитетна, економична и едноставна конструкција.

Mладост – квалитет што се наследува

МЛАДОСТ е еден од најголемите и најважните производители на градежни материјали на Балканот и во Југоисточна Европа. Синоним е за квалитетни ќерамиди, градежни блокови и меѓукатни конструкции. 

Еве како почнавме 

Section image

ИГМ МЛАДОСТ Лесковац

1911 година

1911 година – Темелите на модерната индустрија за градежни материјали за глина се поставени со основањето на „Фабриката за керамика Рафајловиќ, Соколовиќ и Бејаз“. Огромната зграда на таканаречената „стара циглана“ со највисокиот оџак во Лесковац и денес е еден од симболите на градот. Ќерамидите што се произведени во Лесковац на почетокот на минатиот век, со втиснат знак слон и нивната препознатлива, интензивна црвена боја, се уште ги красат покривите на Лесковац, Ниш, Врање, Скопје и многу блиски и далечни градови. Традиционалните методи на обликување на глината се применувале до 1974 година, кога е изградена нова хала со уреди и машини за производство на ќерамиди и блокови, модерни за тој период од историјата. Но, одредени сегменти на производство во тоа време се уште се засновани на физичка работа и користење на голем број работници, без детално разгледување на можноста за зголемување на квалитетот и квантитетот на производството.

MicrosoftTeams-image (32)

ИГМ МЛАДОСТ Лесковац

ДП Победа

1928 година– со заминувањето од заедницата на еден од сопствениците, Михајло Соколовиќ, фабриката добива ново име „Керамичка фабрика Рафајловиќ и Бејаз“. По Втората светска војна, фабриката прераснува во ДП „Победа“ - индустриска компанија за ќерамиди и тули, чии производи ќе бидат познати низ цела стара Југославија.

Stara fabrika Leskovac 1

ИГМ МЛАДОСТ Лесковац

ДП Младост

1997 година – компанијата е поделена на неколку помали, специјализирани за производство на одредени видови градежни материјали. Со тоа се создава Д.П. „МЛАДОСТ“ како група на млади, вредни и мотивирани луѓе, кои сакаат да се вратат на старите пазари и да се претстават на нови. Периодот што следи е обележан со стабилност во бизнисот и умерен развој, во согласност со општите околности во општеството. 2003 година - со приватизацијата на компанијата, МЛАДОСТ станува акционерско друштво, а раководството и вработените добиваат нов поттик за понатамошно усовршување и развој. Од тој момент до 2008 година се работело на постојано зголемување на квалитетот и капацитетот на производство, а компанијата ИГМ МЛАДОСТ целосно се преориентира кон производство на ќерамиди. Во истиот период компанијата го користи времето за вработување и стручно усовршување на нови кадри од основните производни профили: технологија, машинство и електроника.

MicrosoftTeams-image (58)

ИГМ МЛАДОСТ Лесковац

РАСТ И РАЗВОЈ НА ФАБРИКАТА

2008 година – започнува нова ера со реконструкција на фабриката, што претставува важен чекор во осовременувањето на производствениот процес, особено во делот на примарната преработка, со воведување на најсовремени мелници со голем капацитет за фина обработка на глина, како и голем напредок во редење и разградување на суви и печени производи, особено во однос на пакувањето на производите со целосен процес на автоматизација. Исто така, во првата фаза од реконструкцијата, голем акцент е ставен на модернизирање и автоматизирање на процесот на сушење и печење производи, со најсовремени системи за следење и контрола на квалитетот на процесот. Дополнително, ова во голема мера придонесе за зголемување на квалитетот на работните услови и хуманизација на работата.

MicrosoftTeams-image (57)

IГМ МЛАДОСТ Лесковац

РАСТ И РАЗВОЈ НА ФАБРИКАТА

2011 година– вториот дел од реконструкцијата е проширување на производствената хала за сирово производство, која се заснова на вградување на нов екструдер од германскиот производител „Händle“ и инсталирање нови двоглави преси од италијанската компанија „Bongioanni“, кои се меѓу најмодерните на овие простори. Примената на оваа модерна и високо контролирана технологија, директно влијае на квалитетот на производите во погледот на физичко-маханичките карактеристики, како и на естетскиот изглед на ќерамидите, со што ќе се задоволат барањата на сè попребирливиот пазар.

Mladost_fabrika_blokova_Mala_Plana

ИГМ Младост Мала Плана

2006 година извршена е приватизација на фабриката ИГМ „7. ЈУЛИ“ во топличка Мала Плана, која дотогаш работеше како општествено претпријатие. Од тој ден фабриката работи под името ИГМ „МЛАДОСТ-ТМП“ д.о.о. Веднаш по приватизацијата, веќе во 2006 година, започната е реконструкциј на фабриката: во 2007 година е поставена целосно автоматска линија за редење и разградување на производите, поставена е целосно нова фина мелница од реномираниот германски производител Haendla, реконструирана е печката и се инсталирани нови групи горилници. Поставен е систем за следење на температурата и другите параметри во печката и машината за сушење, 6 групи вентилатори за машината за сушење, компресор под висок притисок и вградена е нова дистрибутивна мрежа за компримиран воздух. Изградена е и нова производствена хала за да се смести опремата за разградување на производите.

S028 B2 (1)

ИГМ Младост Мала Плана

2008 година-извршена е реконструкција на линијата за обликување, пресата е претворена во систем со два излеза и поставена е соодветна автоматика за утовар на сурови производи во вагоните за сушење. Зголемен е бројот на вентилациони групи во машината за сушење и е автоматизирана комплетната линија на за обликување, утовар на сурова и истовар на сува стока. Поставена е мелница со тркала со поголем капацитет, потоа уште еден компресор под висок притисок и нов трансформатор од 630 kW.

IGM_Madost_fabrika_Mala_Plana

ИГМ Младост Мала Плана

2009-2010 година – поставена е следната опрема: крупна мелница Bedeschi, екструдер Bedeschi, вентилатор за димни гасови, систем за рециркулација на димните гасови на печката. Извршена е реконструкција на примарната обработка. Сите овие инвестиции и технички технолошки зафати овозможуваат производство на исклучително квалитетни производи со истовремено зголемување на капацитетот, поради што ИГМ МЛАДОСТ-ТМП се вбројува меѓу најголемите производители на блок производи во Србија.

MicrosoftTeams-image (8)

ИГМ Младост Мала Плана

2010 година отворен е нов рудник за многу квалитетна глина кој овозможува правилен пристап за експлоатација со соодветна сообраќајница за непречен транспорт. Изграден е нов резервоар за мазут од 1.000 m3 и асфалтирано е 10.000 m3 простор за складирање на готови производи; изградена е нова административна зграда, реновирани се просториите на техничките служби и ресторанот за исхрана на работниците внатре во производствената хала.

MicrosoftTeams-image (53)

ИГМ Младост Власотинце

Фабриката ИГМ „РАД“ во Власотинац работеше како општествено претпријатие до 6 ноември 2006 година кога е извршена приватизација, а од тој ден фабриката работи под името ИГМ „МЛАДОСТ РАД“ А.Д..

Во периодот пред приватизацијата, фабриката произведувала блок производи (околу 5 500 000 парчиња годишно) и ќерамиди (околу 2 000 000 парчиња), кои главно ги продавала на локалниот пазар.

2007 година – започнуваат подготовките за реконструкција на фабриката, со цел да се подобри производството и значително да се модернизира.

2008 година – извршена е реконструкција

MicrosoftTeams-image (61)

ИГМ Младост Власотинце

2009 година –почеток на производство по нова технологија.

Со оваа реконструкција, фабриката стана технолошки модерна, автоматизирана и роботизирана, што беше услов за производство на градежни материјали во согласност со барањата на пазарот и потребите на клиентите.

Конкретни инвестициски проекти беа: комплетно нова производна линија, нови мелници за примарна и секундарна обработка од производителот „BONGIOANNI“, преса од најновата генерација од производителот „BEDESCHI“, роботи од најновата генерација од јапонскиот производител „FANUK“, ​​целосно автоматизиран процес на линијата за сирово обликување, суво редење на стоката на вагони и линијата за разградување на печени производи, целосно реконструирани и модернизирани сушари.

Fabrika Stalac

ИГМ Младост Сталаќ

Компанијата „Војвода Пријезда“ Сталаќ работи од 1948 година, воедно и година кога официјално започна производството на производи од тули. Основна дејност на компанијата е производство и продажба на градежни материјали (тули и ќерамиди од глина). Во периодот од 1948 година, кога компанијата започнала со работа, до 2006 година, кога е регистрирана како Акционерско друштво „Војвода Пријежда“ за производство и продажба на градежни материјали Сталаќ, настанале следните организациски и статусни промени: • Компанијата беше до 1953 година беше самостојна, но во споменатата година стана дел од компанијата „Душан Ристиќ“ од Крушевац, каде што работи како работна единица. • Во 1973 година компанијата стана ООР „Сталаќ“ во состав на РО „Душан Ристиќ“ од Крушевац. • Во 1989 година компанијата се одделува од РО „Душан Ристиќ“ од Крушевац и оттогаш работи под името

DCIM/100MEDIA/DJI_0485.JPG

ИГМ Младост Сталаќ

Акционерско друштво „Војвода Пријежда“, Сталаќ како посебно правно лице. • Во 2002 година, со одлука на Стопанскиот суд во Краљево, а во насока на усогласување на дејностa со Законот за класификација на дејностите, компанијата работи под името Општествено претпријатие за производство и продажба на градежни материјали „Војвода Пријежда“. Сталаќ. • 2005 година со аукциска продажба на 06.10.2005 година Компанијата ја менува формата на сопственост и преминува во А.Д. „Војвода Пријежда“ со 70% од продадениот капитал. • Во 2007 година, по Барањето за присилна продажба „Машинац“ д.о.о. Краљево ги купува и преостанатите 30 отсто од капиталот. Основната дејност на друштвото е производство и продажба на градежни материјали, а друштвото е регистрирано и за вршење на други работи, кои се наведени во судскиот регистар, како и за надворешно-трговски работи кои се вршат во рамките на регистрираната дејност трговија на големо. 30.06.2017 година „Војвода Пријежда“ е купена во стечај од фирмата „Младост“ Лесковац и до 31.12.2023 година работи самостојно под името „Младост –

MicrosoftTeams-image (62)

ИГМ Младост Сталаќ

Војвода Пријезда“ Сталаќ, a согласно со Одлуката за спојување од 01.01.2018 г.со фирмата „Младост“ доо Лесковац, како Филијала Сталаќ. Реконструкцијата на фабриката е започната на 31 август 2017 година на сите позиции, а производството започна на 19 март 2018 година, целата календарска година, како и 2019 година, се работи на инвестиции и зголемување на производствените капацитети. Денес, фабриката за производство Сталаќ произведува широк спектар на Младост енергетски блокови, термоблокови и стандардни блокови. Користејќи ја најсовремената технологија и знаењето на најдобрите стручњаци во областа, Младост енергетските глинени блокови овозможуваат енергетска ефикасност на објектите во кои се поставени. Тие се модерно и еколошко решение кое гарантира издржливост и долговечност, здрава просторна микроклима и безбеден дом за идните генерации.

Нашите фабрики користат исклучително квалитетна глина која е тестирана од Институтот за истражување на материјали од Белград.

ИЗВАДОК ОД НАУЧЕН ТРУД

ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ НА СУРОВИНИ ЗА ТУЛИ ОД ЈУГОТ НА СРБИЈА  
Др Загорка Радојевиќ, дипл.инж., Милица Арсеновиќ, дипл.инж.технол., Mилош Васиќ, дипл.инж.технол. 

Во трудот се претставени резултатите од истражувањето на квалитетот на три суровини за тули од југот на Србија: од наоѓалиштето кај Лесковац, од наоѓалиштето кај Власотинац и од наоѓалиштето кај Мала Плана. Истражувањето опфати хемиски, минералошки, гранулометриски и керамичко-технолошки карактеристики на репрезентативни примероци од споменатите наоѓалишта. Во трудот е дадена и проценка на суровините од аспект на квалитетот на производите од тули, енергетската ефикасност и еколошките параметри.

ВОВЕД

Основни суровини за производство на производи од тули се глина, лос, глинци, лапор и др. Геолошките истражувања и испитувањата на суровините во Србија се вршат на единствен начин. Овие истражувања се вршат според општовалидни методи и прописи, кои даваат доволно податоци за квалитетот и квантитетот на суровините и врз основа на кои се носи одлуката за експлоатација. Не постои градежен материјал кој би можел да ги замени производите од тули во однос на цврстината, порозноста, изолационите способности, издржливоста, безбедноста од пожар, отпорноста на атмосферски влијанија и корозија, стабилноста на формата и можноста да се постигне разновидност во градежништвото. Покрај споменатите позитивни својства на овој градежен материјал, производството и употребата на производи од тули е поттикнато и од сè поитната потреба за зачувување на животната средина, а со тоа и зачувување на условите за живот, работа и здравје на луѓето. Југот на Србија има развиено производство на различни асортимани на производи од тули. Во погоните за производство на производи од тули: „МЛАДОСТ“ д.о.о. – Лесковац, „МЛАДОСТ-РАД“ д.о.о. – Власотинце и „МЛАДОСТ-ТМП“ – Мала Плана се пуштени во употреба современи високоавтоматизирани технолошки линии. Нивната работа се заснова на висококвалитетна локална суровинска база. Трудот ги оценува суровините од аспект на квалитетот на производот, енергетската ефикасност и еколошките параметри.

КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУЛИ

Врз основа на резултатите од испитувањето на суровините за тули од југот на Србија, може да се заклучи дека со современо производство може да се добијат: Производи од тули од широк асортиман (ќерамиди, фасадни тули и блокови, производи од тули за внатрешни ѕидови, тавански елементи, производи од порозни тули итн).

Производи со високи естетски својства, интензивна црвена боја, Производи без сол и дефектно дејство на вар, Производи со високи механички карактеристики (јачина на притисок и свиткување), Производи кои обезбедуваат добра отпорност на пожар и одлични термички и акустични својства на објектите.

Бојата на печените производи од тули во основа зависи од минералошкиот состав на суровината, температурата и условите за печење. Железото има доминантно влијание врз бојата на производите од тули. Суровините за тули содржат железо главно во вид на минерали од хидроксидната група (гетит, лимонит). Во текот на процесот на печење железниот хидроксид се трансформира во хематит, што на керамичкото тело му дава црвена боја. Од резултатите од тестот може да се заклучи дека бојата на печените производи е интензивно црвена.

Ниската содржина или отсуството на карбонати укажува на отсуство на штетни ефекти на вар врз печените производи

Механичките карактеристики на печените производи се високи.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Резултатите од испитувањето на керамичко-технолошките карактеристики на примероците укажуваат дека потребната температура на печење е релативно ниска, 830-9000C. Ниската температура значително ја намалува специфичната потрошувачка на енергија во процесот на печење и ја зголемува енергетската ефикасност на процесот. За споредба, најчесто потребната температура на печење за производи од тули во погоните во Србија е во интервалот 950-1050C. Добрата пластичност на испитуваните примероци овозможува производство на производи од тули со потенки ѕидови, односно помала маса, со што се намалува потрошувачката на суровини и енергија по единица нормален формат.

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ

Избегнувањето на загадување на животната средина е ставено пред современите производни процеси. Производството на производи од тули дозволува користење на отпадни материјали. Тестираните суровини може да се мешаат со отпадни материјали со проектирани оптимални мешавини за одреден тип на производ. Емисијата на гасови во процесот на печење доаѓа од горивото и од суровините. Така се појавуваат HF, SO3, SO2, HCl, CO2 и други. Ова прашање бара сериозни студии за целокупната емисија и потребните мерки.

Но, врз основа на резултатите од испитувањето на хемискиот состав на суровините од југот на Србија, нема услови за значителна емисија, бидејќи содржината на компонентите што испуштаат штетни гасови во процесот на печење е минимална или отсутна. Дури и содржината на карбонат во суровината е мала, така што речиси и да нема емисија на CO2 што доаѓа од суровината.

ЗАКЛУЧОК

Суровините за тули од југот на Србија претставени со тестираните примероци претставуваат значајна суровинска база за производство на различен асортиман на производи, со високи естетски и физичко-механички карактеристики. Својствата на суровините овозможуваат енергетско ефикасно производство во современи погони. Суровините може да се сметаат за висококвалитетни од гледна точка и на сè построгите еколошки барања.

Scroll to Top