fbpx

Енергетски Блокови за преградни ѕидови

MЛАДОСТ енергетските блокови за преградни ѕидови. Саќе структура на преградните ѕидови обезбедува подобрени звучни и изолациони карактеристики, како и поголема носивост на типлите во споредба со стандардните блокови. За брза и ефикасна монтажа која ви заштедува пари.

ПРЕДНОСТИ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ БЛОКОВИ ЗА ПРЕГРАДУВАЊЕ НА ЅИДОВИ

Супериорен квалитет на суровините

Од кои се направени блоковите обезбедуваат одлична микроклима во новоизградените објекти

Поголем формат и прецизна завршна обработка

Овозможува побрза и попрецизна монтажа, што доведува до заштеда на врзивниот материјал за ѕидање.

Подобрени звучни и изолациски карактеристики

Структурата на саќе на преградните ѕидови обезбедува подобрени звучни и изолациски карактеристики

Брзата и едноставна монтажа ви заштедува време и пари

Хоризонталните споеви овозможуваат минимална употреба на врзивни материјали

ПРОДАЈНИ
ПОДРАЧЈА
TEХНИЧКА
ПОДДРШКА
ПРИЈАВА НА
NEWSLETTER
Scroll to Top