Proizvodi

Vesti
Proizvodi

Crepovi

Rekonstrukcijom s kraja 2010. i početka 2011.godine, izvršena je ugradnja novog ekstrudera i instalirane su 2 nove dvoglave prese koje spadaju u red najsavremenijih u ovoj oblasti. Na ovaj način, osim poboljšanja kvaliteta proizvoda u pogledu fizičko mehaničkih karakteristika, ove savremene prese omogućavaju proizvodnju novog crepa “Mladost” “ECO” program, koji ima niz prednosti u odnosu na dosadašnje modele crepa.

MLADOST CREP PROGRAM “ECO”

Prednosti:

  • veća pokrivna površina crepa (samo 12,5 komada potrebnih za pokrivanje 1 m² krova,
  • brza ugradnja – ušteda u vremenu (treba ugraditi manji broj crepova),
  • ekonomična ugradnja tj. ušteda u broju crepova i pratećeg materijala – niži troškovi ugradnje.

*Novi proizvod je lakši što smanjuje opterećenje krovne konstrukcije

Klizno letvisanje koje omogućava:

  • nov crep se može montirati na postojeću (već postavljenu) krovnu konstrukciju i razmak između letvi i ne zahteva bilo kakva prilagođavanje krovne konstrukcije novom crepu,
  • veće preklapanje crepova prema specifičnim zahtevima i potrebama u zavisnosti od nagiba krovne ravni.

Unapređen dizajn sa novim konstrukcijskim rešenjima koja omogućavaju:

  • daleko bolje “zaptivanje” krova čime se obezbeđuje još bolja zaštita od atmosferskih uticaja (kiše, snega, vetra),
  • vizuelno lepši proizvod,
  • bolje tehničke karakteristike.

I naravno, i nov proizvod je izražen od gline visokog kvaliteta koja obezebeđuje čuvenu TRAJNU CRVENU BOJU crepa “MLADOST” što ga čini prepoznatljivim i jedinstvenim na tržištu.”

Kao garancija kvaliteta, pored svakodnevne interne kontrole u laboratorijama naših fabrika, svi proizvodi poseduju sertifikate o kvalitetu izdate od strane evropski priznatih instituta. Takođe, svi proizvodi poseduju CE znak (Direktiva EU za građevinske proizvode 89/106/EEC) izdat od strane CIES Instituta iz Stare Zagore, Bugarska koji je ovlašćeno telo od strane EU za testiranje i sertifikovanje proizvoda po standardima EU.

Svi crepovi “MLADOST” podležu garanciji od 50 godina.