IGM Mladost Leskovac

1911. godina – osnivanjem “Keramičke fabrike Rafajlović, Sokolović i Bejaz” postavljeni su temelji savremene industrije građevinskog materijala od gline. Ogromna zgrada takozvane “stare ciglane” sa najvišim dimnjakom u Leskovcu i danas predstavlja jedan od simbola grada. Crep koji se početkom prošlog veka proizvodio u Leskovcu, sa utisnutim znakom slona i svojom prepoznatljivom, intenzivnom crvenom bojom i danas krasi krovove Leskovca, Niša, Vranja, Skoplja i mnogih bližih i daljih gradova.

Tradicionalne metode oblikovanja gline primenjivane su sve do 1974. kad je izgrađena nova hala sa uređajima i mašinama za proizvodnju crepa i blokovske robe, savremenim za taj period istorije. Međutim, pojedini segmenti tadašnje proizvodnje su se i dalje zasnivali na ručnom radu i primeni velikog broja radnika, bez detaljnog sagledavanja mogućnosti povećanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje.

1928. godina – istupanjem iz zajednice jednog od vlasnika Mihajla Sokolovića, fabrika dobija nov naziv “Keramička fabrika Rafajlović i Bejaz”. Nakon Drugog svetskog rata fabrika prerasta u DP “Pobeda” – Industrijsko preduzeće crepa i cigle, čiji će proizvodi biti poznati širom stare Jugoslavije.

1997. godina – izvršena je podela preduzeća na više manjih, specijalizovanih za proizvodnju pojedinih vrsta građevinskog materijala. Tako nastaje D.P. “MLADOST” kao skup mladih, vrednih i motivisanih ljudi, koji žele da se vrate na svoja stara tržišta i da se predstave novim. Period koji je tada nastupio je obeležen stabilnošću u poslovanju i umerenim razvojem, u skladu sa opštim okolnostima u društvu.

2003. godina – privatizacijom preduzeća MLADOST postaje akcionarsko društvo, a poslovodstvo i zaposleni dobijaju novi podstrek za dalje unapređenje i razvoj.

Od tog momenta pa sve do 2008. godine radilo se na konstanom povećavanju kvaliteta i kapaciteta proizvodnje, a firma IGM MLADOST se u potpunosti preorijentisala na proizvodnju crepa. U istom periodu, kompanija je iskoristila vreme za zapošljavanje i stručno usavršavanje novih kadrova osnovnih proizvodnih profila: tehnologija, mašinstvo i elektronika.

2008. godina – pocinje novo razdoblje rekontrukcijom fabrike koja predstavlja bitan korak u osavremenjavanju procesa proizvodnje naročito u delu primarne prerade, uvođenjem najsavremenijih mlinova velikog kapaciteta za finu preradu gline, kao i veliki napredak u slaganju i razlaganju suve i pečene robe a naraočito u pogledu pakovanja proizvoda uz potpunu automatizaciju procesa. Takođe, veliki akcenat tokom prve faze rekonstrukcije je dat na osavremenjavanju i automatizaciji procesa sušenja i pečenja proizvoda, i to sa najsavremenijim sistemima za praćenje i kontrolu kvaliteta procesa. Uz to u velikoj meri doprineseno je povećanju kvaliteta uslova rada i humanizaciji posla.

Početkom 2011. godine – drugi deo ove rekonstrukcije sa dogradnjom proizvodne hale sirove proizvodnje koja se zasniva na postavljanju novog ekstrudera nemackog proizvodjaca “Händle” i instalaciji novih dvoglavih presa italijanske firme “Bongioanni” koje spadaju u red najsavremenijih u ovoj oblasti. Primena ove savremene i visoko kontrolisane tehnologije, direktno utiče na kvalitet proizvoda u pogledu fizičko mehaničkih karakteristika, kao in a estetski izgled crepa čime se zadovoljavaju zahtevi sve probirljivijeg tržišta.

IGM Mladost Mala Plana

2006. – izvršena privatizacija fabrike IGM “7. JULI” u topličkoj Maloj Plani koja je do tada poslovala kao društveno preduzeće. Od tog dana fabrika posluje pod imenom IGM “MLADOST-TMP” d.o.o.

Odmah nakon privatizacije, već tokom 2006.godine krenulo se u rekonstrukciju fabrike:
2006-07: urađena je kompletno automatska linija slaganja i razlaganja proizvoda, ugrađen je potpuno novi fini mlin renomiranog nemačkog proizvođaca Haendle, izvršena je rekonstrukcija peći i ugradnja novih gorioničkih grupa. Instaliran je sistem za nadzor temperature i ostalih parametara u peći i sušari, 6 ventilatorskih grupa za sušaru, kompresor visokog pritiska i urađena nova mreža za razvod komprimovanog vazduha.

Izgrađena je i nova proizvodna hala za potrebe smeštaja opreme za razlaganje proizvoda.

2008.godine – izvršena je rekonstrukcija linije oblikovanja, prerađena je presa na sistem sa dva izlaza i ugrađena je odgovarajuća automatika za utovar sirovih proizvoda na vagone sušare. Povećan je broj ventilatoriskih grupa u sušari i izvršena je automatizacija kompletne linije oblikovanja, utovara sirove robe i istovara suve robe. Ugrađen je kolni mlin većeg kapaciteta, zatim jos jedan kompresor visokog pritiska kao i novi trafo od 630 kW.

2009-2010. godina – ugrađena je sledeća oprema: grubi mlin Bedeschi, ekstruder Bedeschi, ventilator dimnih gasova, sistem za recirkulaciju dimnih gasova na peći. Izvršena je rekonstrukcija primarne prerade.

Sve ove investicije i tehničko tehnološki zahvati, omogućili su proizvodnju izuzetno kvalitetnih proizvoda uz istovremeno povećanje kapaciteta, zbog čega se IGM MLADOST-TMP ubraja u najveće proizvođače blokovske robe u Srbiji.

2010. godine – otvoren je novi kop veoma kvalitetne gline koji omogućava pravilan pristup eksploataciji sa odgovarajućom pristupnom saobraćajnicom za nesmetano odvijanje transporta. Izgrađen je novi rezervoar za mazut od 1.000 m3 i izvršeno asfaltiranje 10.000 m3 prostora za skladištenje gotovih proizvoda; izgrađena je nova upravna zgrada, renovirane prostorije tehničkih službi i restoran za ishranu radnika unutar proizvodne hale.

IGM Mladost Vlasotince

Fabrika IGM “RAD” u Vlasotincu je poslovala kao društveno preduzeće sve do 06.11.2006. godine kada je izvršena privatizacija , i od tog dana fabrika posluje pod imenom IGM “MLADOST RAD” AD.

U periodu pre privatizacije fabrika je proizvodila blokovsku robu (oko 5.500.000 komada na godišnjem nivou) i crep (oko 2.000.000 komada) koje je uglavnom plasirala na lokalnom tržištu.

2007. godine – počinju pripreme za rekonstrukciju fabrike, a s ciljem da se proizvodnja unapredi i značajno osavremeni.

2008. godina – obavljena rekontrukcija

2009. godina – početak proizvodnje po novoj tehnologiji. Ovom rekontrukcijom fabrika je postal tehnološki savremena, automatizovana i robotizovana sto je bio uslov za proizvodnju građevinskog materijala u skladu sa tržišnim zahtevima i potrebama kupaca. Konkretni investicioni poduhvati su bili: potpuno nova proizvodna linija, novi mlinovi primarne i sekundarne prerade proizvođača “BONGIOANNI”, presa najnovije generacije proizvođača “BEDESCHI”, roboti najnovije generacije japanskog proizvođača “FANUK”, kompletno automatizovan proces linije sirovog oblikovanja, suvog slaganja robe na vagonima i linija za razlaganje pečene proizvodnje, kompletno rekonstruisane i osavremenjene sušare.

Kao rezultat svega gore navedenog, IGM “MLADOST-RAD” AD danas proizvodi Giter 5, Giter ciglu, Fasadnu ciglu, Fert ispunu 14, Termo blok, Šuplji blok 5 i Ventilacioni blok. Fabrika je istovremeno tehničko-tehnološki osposobljena da odgovori i drugim savremenim tendencijama i zahtevima tržišta.