Despre noi

Despre noi

MLADOST este unul dintre cei mai mari şi importanţi producători de materiale de construcţii din zonă, nume bine-cunoscut pe piaţă, sinonim cu calitatea ţiglelor şi blocurilor pentru construcţii şi pentru ziduri despărţitoare care, datorită calităţii lor, au găsit calea spre a satisface clienţii atât de pe întreg teritoriul Serbiei şi al Kosovo-ului, cât şi pe pieţele din Macedonia, Bulgaria, România, Albania, Muntenegru etc.

Compania este alcătuită din trei fabrici situate strategic în sudul Serbiei:

IGM MLADOST d.o.o., Leskovac

Pentru producerea ţiglei

IGM MLADOST-TMP d.o.o., Mala Plana

Pentru producerea cărămizilor

IGM MLADOST-RAD d.o.o., Stalac

Pentru producerea cărămizilor

IGM MLADOST-RAD d.o.o., Vlasotince

Pentru producerea cărămizilor

Pe perioada 2007-2010 au fost în mod continuu făcute investiţii la toate cele 3 fabrici.

De o deosebită importanţă investiţională sunt tehnologia şi echipamentul performante,apoi investiţiile în imobile, în organizarea şi modernizarea procesului de funcţionare,al marketing-ului, al resurselor umane. Datorită investiţiilor menţionate, efectele creşterii producţiei sunt vizibile din an în an, paralel cu monitorizarea adecvată a creşterii cerinţelor pieţii, fiind observată mărirea cererii de produse marca Mladost pe piaţă.

Procesul investiţional a fost încoronat la sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 2011 de către instalarea unei tehnologii cruciale care va face posibilă îmbunătăţirea calităţii, cantităţii şi a sortimentului de produse, totul în scopul satisfacerii nevoilor cumpărătorilor noştri.

Compania ceramicii nefinisate „Mladost” reuneşte 3 fabrici în sudul Serbiei sub un semn distinctiv, recunoscut în primul rând după caliatea produselor. Producţia fabricii din Leskovac este axată pe producţia de ţiglă, iar a celor din Toplicka Mala Plana şi Vlasotinac sunt profilate pe producţia blocurilor pentru construcţii şi pentru ziduri despărţitoare. ntregul respect de care se bucură în prezent firma este clădit pe temeliile unei tradiţii vechi de un veac. Prin înfiinţarea fabricii de produse ceramice în 1911 s-au pus bazele producţiei moderne de materiale de construcţii din argilă. Cel mai înalt furnal din Leskovac este cel al fabricii şi este simbolul tradiţiei şi martorul îndemânării, statorniciei şi frumuseţii creaţiilor constructorilor. Producţia de material de construcţii din argilă în împrejurimile Leskovac-ului, Vlasotinc-ei şi pe valea Toplic-ei, este la fel de veche ca şi viaţa comunităţii umane din această regiune. Bogaţia resurselor naturale a fost folosită de-a lungul timpului de diverşi conducători lăsându-şi urmele prin arta lor de a construi.

Începutul succesului nostru

În perioada de trecere de la antichitate la evul mediu a fost înfiinţat oraşul imperial de lângă Leban, cel mai vechi monument arhitectural de pe teritoriul Serbiei de Sud. Tradiţia producerii de ceramică coaptă s-a transmis din perioada bizantină în cea a evului mediu, perioadă din care provin o mulţime de lucrări de factură religioasă, mai ales de pe valea Toplic-ei. Din acele vremuri îndepărtate şi până în prezent au avut loc schimbări referitoare la proprietari şi organizaţii dar niciodată cu privire la înlocuirea argilei cu produse artificiale, la fel cum culorea emblematică roşie s-a dovedit mai rezistentă decât multe sisteme sociale sau epoci.

Fabricile noastre din Leskovac, Vlasotince şi Toplica Mala Plana au bazele fixate în această longetivă şi bogată tradiţie a producerii de produse ceramice din aceste părţi.
Mladost Azi

Astăzi acestea sunt fabrici foarte moderne.

Cu eforturi investiţionale mari, în fabrici au fost introduse cele mai moderne echipamente şi tehnologii care, folosite alături de materiile prime de calitate superioară şi forţă de muncă calificată, permit realizarea unei producţii care să satisfacă şi cele mai pretenţioase cereri în privinţa calităţii, simplităţii şi economiei construcţiilor.

Mulţumită amestecului ideal de minerale conţinut de materiile prime, toate produsele au, în afară de caracteristicile fizico-mecanice remarcabile, o culoare roşie intensivă şi durabilă prin care se deosebesc de celelalte produse de acelaşi tip. Datorită acestor trăsături, toate produsele noastre au cucerit rapid o multitudine de pieţe. Fără produsele fabricate la „MLADOST”, nu ne-am putea închipui clădirile moderne din Serbia, Bulgaria, Macedonia, România, Albania, Muntenegru etc.

IGM MLADOST, LESKOVAC

În anul 1911 prin fondarea „Fabricii de ceramică Rafajlovic, Sokolovic şi Bejaz” au puse temeliile indstriei moderne a materialelor de construcţii produse din argilă. Imensa clădire denumită „vechea cărămidărie” care are cel mai înalt furnal din Leskovac reprezintă unul dintre reperele oraşului şi în prezent. Ţigla produsă la începutul secolului trecut la Leskovac, cu semnul elefanţilor impregnat în ele şi cu culoarea simbolică roşu intens împodobeşte acoperişurile caselor din Leskovac, Nis, Vranje, Skoplje şi multe alte oraşe mai apropiate sau mai îndepărtate.

Metodele tradiâionale de modelare a glinei au fost folosite până în 1974 când s-a construit o hală nouă cu instalaţii şi maşini pentru producerea de ţigle şi blocuri, moderne în acea vreme. Însă anumite segmente ale producţiei de atunci se bazau încă pe munca manuală şi foloseau un număr mare de muncitori, fără cercetarea atentă a posibilităţilor de îmbunătăţire din punct de vedere calitativ şi cantitativ a producţiei.

În 1928 odată cu ieşirea din asociaţia a unuia dintre proprietari, fabrica devine „Fabrica de ceramică Rafajlovic şi Bejaz”. După cel de-al doilea război mondial, fabrica devine I.S. „Pobeda” – întreprindere industrială de producţie a ţiglei şi cărămizii, ale cărei produse ajung cunoscute în întreaga Yugoslavie.

În 1997 întreprinderea este împărţită în mai multe firme mai mici, specializate în producerea anumitor feluri de materiale de construcţii. Aşa ia naştere D.P. „Mladost” ca o grupare de oameni tineri, harnici şi motivaţi, care vor să apară pe vechea piaţă sub noua formă. Perioada care începea atunci se caracteriza prin stabilitate pe piaţă şi o dezvoltare medie, în concordanţă cu nevoile generale ale societăţii.

În anul 2003, în urma privatizării, firma „Mladost” devine societate pe acţiuni, iar administratorii şi angajaţii primesc un nou imbold pentru continuarea dezvoltării.

Din acel moment şi până în 2008, s-a lucrat constant la mărirea capacităţii de producţie, iar firma IGM „Mladost” şi-a definit complet orientarea spre producţia ţiglei. în aceeaşi perioadă, compania a angajat specialişti, a perfecţionat cadre pentru profilurile producţiei de bază: tehnologia, tehnologia construcţiilor de maşini şi electronica.

În 2008

începe o nouă perioadă de reconstrucţie a fabricii care reprezintă un pas important în modernizarea procesului de producţie mai ales în partea de bază a prelucrării, introducerii celor mai moderne mori de mare capacitate pentru prelucrarea fină a argilei,ca şi marele progres în diversificarea produselor uscate şi coapte şi mai ales la automatizarea procesului de înpacetare a produselor. De asemena, un accent deosebit pe parcursul primei faze de reconstrucţie este dat de modernizarea şi automatizarea procesului de uscare şi coacere a produselor şi asta cu cele mai moderne sisteme de urmărire şi control al calităţi procesului toate acesta adus la creşterea calităţi condiţilor de lucru .

La începutul anului 2011 a început a doua parte a reconstrucţiei cu lărgirea halei de producţie a materilor prime constând în montarea unui nou excavator de producţie germană marca „Handle” şi în instalarea presei cu două capete a firmei italiene „Bongioanni” care aparţine cele mai noi tehnologii din acest domeniu. Introducerea acestor moderne şi înalt controlabile tehnologii înfluenţază direct calitatea produselor din punct de vedere a caracteristicilor fizico-mecanice ca şi aspectul estetic al ţiglei prin care sînt satisfăcute cerinţele unei pieţii tot mai pretenţioase.

IGM MLADOST – TMP

În 2006 s-a realizat privatizarea fabricii IGM „7.JULI” în topitoria Mala Plana care pînă atuncii a funcţionat ca firmă de stat. De atunci fabrica exista sub denumirea IGM MLADOST-TMP doo.

Imediat după privatizare, pe parcursul anului 2006 a început reconstrucţia fabricii:

2006-07:a fost realizată automatizarea completă a liniei de transport a produselor,a fost montată o moară nouă a renumitului producător german”Handle”, cuptorul a fost reconstruit şi au fost introduse noi grupe de ardere. A fost instalat sistemul de monitarizarea temperaturii şi a celoraţi parametri în cuptor şi uscătorie, 6 grupe de ventilatoare pentru uscătorie, un compresor de tensiune înaltă şi realizată o nou reţea pentru distribuţia aerului comprimat.

A fost construită o nouă hală de producţie pentru utilajul de ambalere a produselor.

În anul 2008 a fost reconstruită linia de modelare, reconstruită presa pe sistemul cu două ieşiri şi montată linia automată corespunzătoare pentru încărcarea produselor crude în vagoanele de uscare.Numărul grupelor de ventilatoare din uscătorie a fost mărit şi a fost realizată automatizarea completă a liniei de modelare a încărcări produselor crude şi a descărcării mărfi uscate .A fost instalată o moară mobilă de mare capacitate şi un compresor de mare presiune ca şi un nou transformator de 630 kw.

2009-2010 a fost instalată următorul echipament: o moară „Bedeschi”, un extruder „Bedeschi,un ventilator pentru evacuare fumului,sistemul de recilcurare a fumului din cuptor. A fost realizată reconstruirea prelucrării primare.

Toate acestea investiţii şi lucrări tehnice şi tehnologice au făcut posibilă fabricarea unor produse de calitate excepţională alături de creştera capacităţii şi de aceea IGM MLADOST-TMP se numără printre cea mai mari producători de cărămizi din Serbia.

În 2010 a fost deschisă o nouă exploatare de argîlă foarte calitativă care are are deschidere directă la căile de acces, transportul realizându-se fără greutăţi. A fost construit un nou rezervoar pentru pacură de 1000 m3 şi terminată asfaltareaunui spaţiu de 10 000 m2 pentru depozitarea produselor finite, a fost construită onouă cladire administrativă, au fost renovate încăperile slujbei tehnice şi restaurantul pentru muncitori din componenţa halei de producţie.

IGM MLADOST – RAD, VLASOTINCE

Fabrica din Vlasotince a funţionat ca firmă de stat pînă pe 06.11.2006 cînd a fost privatizată şi din acea zi poartă numele de IGM MLADOST- RAD AD. În perioada de dinainte de privatizare fabrica a produs cărămizi (aproximativ 5.500 000 buc.anual)şi ţiglă (aproximativ 2.000 000 buc) care în general au fost plasate pe piaţa internă.

În 2007 încep pregătirile pentru reconstrucţia fabricii cu scopul dezvoltării şi Modernizării producţiei.

În 2008 este realizată reconstrucţia.

În 2009 începe producţia conform noii tehnologii.Prin reconstrucţie fabrica a devenit modernă din punct de vedere tehnologic, automatizată şi robotizată, lucru necesar produceriimaterialelor de construcţii în concordanţă cu cererile pieţii şi necesităţile cumpărătorilor.Investiţile concrete a fost :linia de produţie complet nouă, mori primare şi secundare marca „BONGIOANNI” noi ,presa de ultima generaţie „Bedeschi”, roboţii de ultima generaţie a producătorului japonez „Fanuk”, automatizarea completă a liniei de modelare crudă şi aranjare a produselor crude.

În vagonele liniei de ambalare a produselor coapte, reconstruirea completă şi modernizarea uscătoriilor.

Ca rezultat a tuturor acestora IGM MLADOST- RAD AD astăzi produce Giter 5, cărămidă Giter, cărămidă faţadă, Fert 14, cărămidă termică, cărămidă cu goluri şi cărămidă de ventilaţie. Fabrica a fost calificată să corespundă şi altor tendinţe modene şi cerinţelor pieţei.

În fabricile noastre se utilizază o argilă superior calitativă care constitue subiectul experienţelorInstitutului de cercetare a materialelor din Belgrad.

EXTRAS DIN LUCRAREA ŞTINŢIFCĂ

„EVALUARTEA CALITĂŢI MATERIILOR PRIME PENTRU CERAMICĂ DIN SUDUL SERBIEI”
de dr.ing. Zagorka Radojevic, ing.teh. Milos Vasic, ing.tehn. Milica Arsenovic.

În lucrare sunt înfăţişate rezultatele analizei calităţii a trei materii prime pentru ceramică din sudul Serbiei: de la locaţia de lângă Leskovac, de la locaţia de lângă Vlasotince şi de la locaţia de lângă Mala Plana.

Analizele cuprind caracteristicile chimice, mineralogice, granulometrice şi tehnologice ale eşantionelor reprezentative luate de la locaţile enumerate. În lucrare este dată evaluarea materilor prime din punct de vedere al calităţi produselor ceramice, a eficieţei energetice şi a parametrilor ecologici.

INTRODUCERE

Materile prime de bază pentru producţia ceramicii sunt: argilă, şisturi, marne etc. Cerceterile geologice şi analiza materilor prime în Serbia se realizază într-un mod unic. Acesta analize se fac după metode şi cu echipamente generale care oferă date suficiente despre calitatea şi cantitatea materilor prime şi pe baza căruia se ia hotărârea de exploatare.

Nu există material de construcţie care ar putea înlocui produsele ceramice din punct de vedere al durităţi, porozităţi, capacităţi de izolare, trăiniciei, siguranţei împotriva încendiilor, rezistenţei la schimbările metorologice şi erozie, trăniciei formei şi a posibilităţi de realizare de forme diferite prin procesul construcţiei. În afară de trăsăturile pozitive enumerate ale acestui material de construcţii necesitatea producerii şi folosirii produselor ceramice este indicată şi de nevoile tot mai urgente pentru protejarea mediului şi prin aceasta de protejarea condiţiilor de viaţă, muncă şi sănătate a oamenilor.

Sudul Serbiei are o producţie dezvoltată pentru diferite produse ceramice. În halele de producţie ale fabricilor „Mladost” doo Leskovac, „Mladost Rad” ad Vlasotince şi „Mladost TMP” Mala Plana au fost date în activitate linii tehnologice moderne cu o automatizare ridicata.

Activitatea lor este bazată pe cele mai calitative materii prime.Sunt evaluate materiile prime din punct de vedere al calitatii şi a efecienţei energetice şi al parametrilor ecologici.

CALITATEA PRODUSELOR CERAMICE

Pe baza rezultatelor cercetărilor materiilor prime ceramice din sudul Serbiei se poate concluziona că printr-o producţie modernă se obţin:

produse ceramice dintr-un spectru larg (ţiglă, cărămidă pt.faţadă şi cărămizi produse ceramice pentu ziduri interioare, elemente pentru podurile caselor, produse ceramice poroase ş.a.)
produse cu proprietăţi estetice deosebite,de culoarea roşu intens,
produse pe care nu apar pete datorate sării sau alte efecte negative datorate varului,
produse cu caracteristici mecanice ridicate (rezistenţa la apăsare şi îndoire),
produse neinflamabile şi excelente izolatoarere termice şi acustice pentru clădiri. Culoarea produselor ceramice coapte depinde de conţinutul materilor prime, temperatura şi condiţile coacerii.

Influenţa dominantă în definirea culorii produselor ceramice o are fierul. Materia prime ceramică conţine în principal fier sub forma mineralelor din grupa hidroxizilor (getit, limonit). În timpul procesului de coacere hidroxidul de fier se transformă în hematit care dă culoarea roşie corpului ceramic. Din rezultatele analizelor se poate trage concluzia că : culoarea produselor coapte este roşu intenziv.

Conţinutul scăzut sau lipsa carbonatului indică lipsa acţiunii nefaste a varului asupra produselor coapte.

Caracteristicile mecanice ale produselor coapte sunt calitativ ridicate.

EFECIENŢA ENERGETICĂ

Rezultatele cerceterilor caracteristicilor tehnologice ale eşantionelor ceramice indică faptul că temperatura necesară coaceri este relativ scăzută, 830-9000° C Temperatura scăzută de coacere scade semnificativ consumul specific de energie în procesul coaceri şi creşte eficienţa energetică a procesului. Pentru comparaţie cel mai des este cerută temperatura pentru coacerea produselor ceramice în halele din Serbia care este în intervalul de 950-10500° C.Buna plasticitate a eşantianelor cercetate face posibilă producerea produselor ceramice cu ziduri subţiri echivalent cu o masă redusă ceea ce reduce consumul materiilor prime şi pe cel energetic pe bucată.

ASPECTUL ECOLOGIC

Evitarea poluării mediului înconjurător este pusă în concordanţă cu procesul modern de producţie.

Producţia produselor ceramice pemite folosirea deşeurilor. Materiile prime analizate se pot amesteca cu deşeuri prin proiectarea optimă a amestecului pentru anumite tipuri de produse.

Emisia de gaze în timpul procesului de producţie provine din combustibil şi materii prime.

Aşa apar HF,SO3,SO2,HCL,CO2,ş.a. Aceasta problemă cere o cercetare a tuturor emisiilor de gaze şi măsuri neîntărziate.

De fapt, pe baza rezultatelor cercetărilor chimice ale componentelor materiilor prime din sudul Serbiei nu există condiţii pentru o emisie importantă, deoarece conţinutul componentelor care emit gaze periculoase în procesul de coacere este minim sau deloc. Chiar şi conţinutul de carbonat în materiile prime este scăzut aşa că aproape nu există emisie de CO2 care provine din materii prime.

CONCLUZIE

Materiile prime ceramice din sudul Serbiei care reprezintă eşantioanele analizate reprezintă o bază de producţie importantă pentru producerea unui asortiment larg de produse cu caracteristici estetice şi fizico mecanice ridicate. Însuşirile materiilor prime permit eficienţa energetică a producţiei în hale moderne. Materiile prime pot fi considerate de calitate şi din punctul de vedere al standardelor ecologice tot mai ridicate.