IGM MLADOST, LESKOVAC

În anul 1911 prin fondarea „Fabricii de ceramică Rafajlovic, Sokolovic şi Bejaz” au puse temeliile indstriei moderne a materialelor de construcţii produse din argilă. Imensa clădire denumită „vechea cărămidărie” care are cel mai înalt furnal din Leskovac reprezintă unul dintre reperele oraşului şi în prezent. Ţigla produsă la începutul secolului trecut la Leskovac, cu semnul elefanţilor impregnat în ele şi cu culoarea simbolică roşu intens împodobeşte acoperişurile caselor din Leskovac, Nis, Vranje, Skoplje şi multe alte oraşe mai apropiate sau mai îndepărtate.

Metodele tradiâionale de modelare a glinei au fost folosite până în 1974 când s-a construit o hală nouă cu instalaţii şi maşini pentru producerea de ţigle şi blocuri, moderne în acea vreme. Însă anumite segmente ale producţiei de atunci se bazau încă pe munca manuală şi foloseau un număr mare de muncitori, fără cercetarea atentă a posibilităţilor de îmbunătăţire din punct de vedere calitativ şi cantitativ a producţiei.

În 1928 odată cu ieşirea din asociaţia a unuia dintre proprietari, fabrica devine „Fabrica de ceramică Rafajlovic şi Bejaz”. După cel de-al doilea război mondial, fabrica devine I.S. „Pobeda” – întreprindere industrială de producţie a ţiglei şi cărămizii, ale cărei produse ajung cunoscute în întreaga Yugoslavie.

În 1997 întreprinderea este împărţită în mai multe firme mai mici, specializate în producerea anumitor feluri de materiale de construcţii. Aşa ia naştere D.P. „Mladost” ca o grupare de oameni tineri, harnici şi motivaţi, care vor să apară pe vechea piaţă sub noua formă. Perioada care începea atunci se caracteriza prin stabilitate pe piaţă şi o dezvoltare medie, în concordanţă cu nevoile generale ale societăţii.

În anul 2003, în urma privatizării, firma „Mladost” devine societate pe acţiuni, iar administratorii şi angajaţii primesc un nou imbold pentru continuarea dezvoltării.

Din acel moment şi până în 2008, s-a lucrat constant la mărirea capacităţii de producţie, iar firma IGM „Mladost” şi-a definit complet orientarea spre producţia ţiglei. în aceeaşi perioadă, compania a angajat specialişti, a perfecţionat cadre pentru profilurile producţiei de bază: tehnologia, tehnologia construcţiilor de maşini şi electronica.

În 2008

începe o nouă perioadă de reconstrucţie a fabricii care reprezintă un pas important în modernizarea procesului de producţie mai ales în partea de bază a prelucrării, introducerii celor mai moderne mori de mare capacitate pentru prelucrarea fină a argilei,ca şi marele progres în diversificarea produselor uscate şi coapte şi mai ales la automatizarea procesului de înpacetare a produselor. De asemena, un accent deosebit pe parcursul primei faze de reconstrucţie este dat de modernizarea şi automatizarea procesului de uscare şi coacere a produselor şi asta cu cele mai moderne sisteme de urmărire şi control al calităţi procesului toate acesta adus la creşterea calităţi condiţilor de lucru .

La începutul anului 2011 a început a doua parte a reconstrucţiei cu lărgirea halei de producţie a materilor prime constând în montarea unui nou excavator de producţie germană marca „Handle” şi în instalarea presei cu două capete a firmei italiene „Bongioanni” care aparţine cele mai noi tehnologii din acest domeniu. Introducerea acestor moderne şi înalt controlabile tehnologii înfluenţază direct calitatea produselor din punct de vedere a caracteristicilor fizico-mecanice ca şi aspectul estetic al ţiglei prin care sînt satisfăcute cerinţele unei pieţii tot mai pretenţioase.

IGM MLADOST – TMP

În 2006 s-a realizat privatizarea fabricii IGM „7.JULI” în topitoria Mala Plana care pînă atuncii a funcţionat ca firmă de stat. De atunci fabrica exista sub denumirea IGM MLADOST-TMP doo.

Imediat după privatizare, pe parcursul anului 2006 a început reconstrucţia fabricii:

2006-07:a fost realizată automatizarea completă a liniei de transport a produselor,a fost montată o moară nouă a renumitului producător german”Handle”, cuptorul a fost reconstruit şi au fost introduse noi grupe de ardere. A fost instalat sistemul de monitarizarea temperaturii şi a celoraţi parametri în cuptor şi uscătorie, 6 grupe de ventilatoare pentru uscătorie, un compresor de tensiune înaltă şi realizată o nou reţea pentru distribuţia aerului comprimat.

A fost construită o nouă hală de producţie pentru utilajul de ambalere a produselor.

În anul 2008 a fost reconstruită linia de modelare, reconstruită presa pe sistemul cu două ieşiri şi montată linia automată corespunzătoare pentru încărcarea produselor crude în vagoanele de uscare.Numărul grupelor de ventilatoare din uscătorie a fost mărit şi a fost realizată automatizarea completă a liniei de modelare a încărcări produselor crude şi a descărcării mărfi uscate .A fost instalată o moară mobilă de mare capacitate şi un compresor de mare presiune ca şi un nou transformator de 630 kw.

2009-2010 a fost instalată următorul echipament: o moară „Bedeschi”, un extruder „Bedeschi,un ventilator pentru evacuare fumului,sistemul de recilcurare a fumului din cuptor. A fost realizată reconstruirea prelucrării primare.

Toate acestea investiţii şi lucrări tehnice şi tehnologice au făcut posibilă fabricarea unor produse de calitate excepţională alături de creştera capacităţii şi de aceea IGM MLADOST-TMP se numără printre cea mai mari producători de cărămizi din Serbia.

În 2010 a fost deschisă o nouă exploatare de argîlă foarte calitativă care are are deschidere directă la căile de acces, transportul realizându-se fără greutăţi. A fost construit un nou rezervoar pentru pacură de 1000 m3 şi terminată asfaltareaunui spaţiu de 10 000 m2 pentru depozitarea produselor finite, a fost construită onouă cladire administrativă, au fost renovate încăperile slujbei tehnice şi restaurantul pentru muncitori din componenţa halei de producţie.

IGM MLADOST – RAD, VLASOTINCE

Fabrica din Vlasotince a funţionat ca firmă de stat pînă pe 06.11.2006 cînd a fost privatizată şi din acea zi poartă numele de IGM MLADOST- RAD AD. În perioada de dinainte de privatizare fabrica a produs cărămizi (aproximativ 5.500 000 buc.anual)şi ţiglă (aproximativ 2.000 000 buc) care în general au fost plasate pe piaţa internă.

În 2007 încep pregătirile pentru reconstrucţia fabricii cu scopul dezvoltării şi Modernizării producţiei.

În 2008 este realizată reconstrucţia.

În 2009 începe producţia conform noii tehnologii.Prin reconstrucţie fabrica a devenit modernă din punct de vedere tehnologic, automatizată şi robotizată, lucru necesar produceriimaterialelor de construcţii în concordanţă cu cererile pieţii şi necesităţile cumpărătorilor.Investiţile concrete a fost :linia de produţie complet nouă, mori primare şi secundare marca „BONGIOANNI” noi ,presa de ultima generaţie „Bedeschi”, roboţii de ultima generaţie a producătorului japonez „Fanuk”, automatizarea completă a liniei de modelare crudă şi aranjare a produselor crude.

În vagonele liniei de ambalare a produselor coapte, reconstruirea completă şi modernizarea uscătoriilor.

Ca rezultat a tuturor acestora IGM MLADOST- RAD AD astăzi produce Giter 5, cărămidă Giter, cărămidă faţadă, Fert 14, cărămidă termică, cărămidă cu goluri şi cărămidă de ventilaţie. Fabrica a fost calificată să corespundă şi altor tendinţe modene şi cerinţelor pieţei.