Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Завршни елементи леви/десни ECO

Маса од едно парче-desni (кг)1.80
Маса од едно парче-levi (кг)2.00
Должина (mm)415
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)182/350