Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Термо блок 5

Блокови со хоризонтални шуплини
Димензии (mm)190x250x190
JNF4.60
Маса (кг)5.90
Сила на притисок (daN/cm2)20
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25cm25 / 20
Парчиња внатре 1m3110
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)160/954