Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Термо блок 33

Блокови со хоризонтални шуплини
Димензии (mm)330x250x190
JNF8
Маса (кг)10.30
Сила на притисок (daN/cm2)20
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25cm15 / 11
Парчиња внатре 1m366
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)100/1040