Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Термо блок 16 – 33

(Serbia)

Блоки со хоризонтални шуплини
Димензии (mm)330x250x160
JNF6.70
Masa (Kg)8.00
Сила на притисок (daN/cm2)20
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25cm / 16cm18/12
Парчиња внатре 1m372
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)120/960