Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Преградни блок 12

Блоки со вертикални шуплини
Димензии (mm)250x120x190
JNF3.00
Маса (кг)4.50
Сила на притисок (daN/cm2)100
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25xm20
Парчиња внатре 1m3175
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)256/1162