Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Младост Континент ECO

SRPS EN 1304:2005
Маса (кг)3.07
Должина (mm)415
Ширина (mm)260
Покривна должина (cm)36.7 +/- 2%
Покривна ширина (cm)22.6 +/- 2%
Потрошувачка од m212 +/- 2%
Растојание од решетки:36.5
Носивост на керамидата (kN)1.8
Минимален нагиб на покривот, stepeni22°
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)320/1050