Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Гитер 5

Блоки со вертикални шуплини
Димензии (mm)250x190x190
JNF4.60
Маса (кг)6.50
Сила на притисок (daN/cm2)100
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 12cm25 / 20
Парчиња внатре 1m3110
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)160/1050