Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Фолија за суво фугирање

  • За суво монтирање на жлебот без малтер;
  • Овозможува вентилација на покривот;
  • Визуелно посоодветно решение во врска со фугирање малтер, бидејќи естетиката на бојата на покривот не е скршена;
  • Лесно и брзо склопување;
  • Долготрајно решение во споредба со традиционалното малтерисување на жлебот.