Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Блок 5

Блоки со хоризонтални шуплини
Димензии (mm)190x250x190
JNF4.60
Маса (кг)5.8
Сила на притисок (daN/cm2)40
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25cm25
Парчиња внатре 1m3110
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)160/933