Производи

(Serbia) Vesti
Производи
Блок 4-8

Блоки со хоризонтални шуплини
Димензии (mm)250x250x120
JNF3.90
Маса (кг)4.30
Сила на притисок (daN/cm2)20
Потрошувачка за 1m2 дебелина на ѕидот 25cm28
Парчиња внатре 1m3133
Парчиња на палета/палета тежина (парче/кг)160/690