(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Одржана е вонредна седница на Собранието на акционери ИГМ МЛАДОСТ-РАД ДОО, Власотинце. Можете да ги преземете минути од сесијата тука.