Со реконструкцијата кон крајот на 2010. и почетокот на 2011.година, извршено е вградување на нов екструдер и инсталирани се 2 нови двоглави преси кои што спаѓаат во редот најсовремени во оваа област.