Продукти

Новини
Продукти

Energetski blokovi

Керамичните блокове за зидане и междуетажни конструкции се произвеждат във фабриките ИГМ МЛАДОСТ-РАД Власотинце и ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Мала Плана. Благодарение на големите инвестиции и влагания в нови съоръжения и технология, от вече добре известната и качествена суровина са получени продукти – различни видове и с различни размери, които дават възможност за съвременно строителство, подразбиращо:

  • икономично и бързо строене,
  • добра звукова изолация, която ви дава спокойно и приятно боравене,
  • добра твърдост на огъване,
  • натурален и екологичен продукт,
  • екологичната технология осигурява защита на околната среда,
  • добро акумулиране на топлина
  • пожароотпорност,

Непрекъснат вътрешен контрол на качеството в лабораториите на нашите фабрики, всички продукти притежават сертификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от CIES на института в Стара Загора, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продукти по стандартите на ЕС.