Продукти

Новини
Продукти

Crepovi

Ð’ рамките на ремонта към края на 2010 година и в началото на 2011 година е вграден нов екструдер и са инсталирани две двуглави преси, които се нареждат сред най-съвременните в тази област. По този начин, освен подобряване качеството на продуктите от аспект на физико-механичните им характеристики, тези съвременни преси дават възможност за производство на нова керемида „Младост“ – ECO програма, която има редица предимства по отношение на досегашните модели керемиди.

МЛАДОСТ КЕРЕМИДА – ПРОГРАМА „ECO“

Предимства:

  • по-голяма покривна повърхност на керемидите (само 12,5 бройки за покриване на 1 м2),
  • бързо покриване – пести време (трябват по-малък брой керемиди),
  • икономично покриване относно пестене в броя на керемидите и придружаващите материали – по-ниски разходи за покриване.

     *Новият продукт е по-лек, което намалява натоварването на покривната конструкция

Плъзгащ роуминг, който позволява:

  • новата керемида може да се монтира на съществуващата (вече направена) покривна конструкция и разстояние между летвите и не изисква каквото и да е приспособяване на покривната конструкция за новата керемида,
  • по-голямо захлупване на керемидите към специфичните изисквания и потребности в зависимост от наклона на покрива.

Напреднал дизайн с нови конструкционни решения, които дават възможност:

  • за далеч по-добро „запушване“ на покрива, с което се осигурява още по-добра защита от атмосферните влияния (дъжд, сняг, вятър),
  • продукт с по-хубав изглед,
  • по-добри технически характеристики.

Разбира се, и новият продукт е изработен от висококачествена глина, която осигурява известния УСТОЙЧИВ ЧЕРВЕН ЦВЯТ на керемидата „Младост“, което го прави припознат и единствен на пазара.

Като гаранция за качество, освен ежедневния интерен контрол в лабораториите на нашите фабрики, всички продукти притежават серификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от Старозагорския институт CIES, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продуктите по стандартите на ЕС.

За всички керемиди „МЛАДОСТ“ се дава гаранция от 50 години.