Продукти

Новини
Продукти
Крайни елементи – леви и десни

Маса на едно парче-desni (кг)1.80
Маса на едно парче-levi (кг)2.00
Дължина (mm)415
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)182/350