Продукти

Новини
Продукти
Термоблок 5

Блокове с хоризонтални кухини
Размери (mm)190x250x190
JNF4.60
Маса (кг)5.90
Твърдост на огъване (daN/cm2)20
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25cm25 / 20
Части в 1m3110
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)160/954