Продукти

Новини
Продукти
Термоблок 33

Блокове с хоризонтални кухини
Размери (mm)330x250x190
JNF8
Маса (кг)10.30
Твърдост на огъване (daN/cm2)20
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25cm15 / 11
Части в 1m366
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)100/1040