Продукти

Новини
Продукти
Термоблок 16.5

Блокове с хоризонтални кухини
Размери (mm)165x250x190
JNF4
Маса (кг)5.20
Твърдост на огъване (daN/cm2)20
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25cm / 20cm30/24
Части в 1m3132
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)200/1040