Продукти

Новини
Продукти
Термоблок 16 – 33

Блокове с хоризонтални кухини
Размери (mm)330x250x160
JNF6.70
Маса (кг)8.00
Твърдост на огъване (daN/cm2)20
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25cm / 16cm18/12
Части в 1m372
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)120/960