Продукти

Новини
Продукти
Разделителен Блок 12

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)250x120x190
JNF3.00
Маса (кг)4.50
Твърдост на огъване (daN/cm2)100
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25xm20
Части в 1m3175
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)256/1162