Продукти

Новини
Продукти
Гитер 1 релефна

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)250x120x60
JNF0.9
Маса (кг)1.80
Твърдост на огъване (daN/cm2)100
Консумация за дебелина на стената 1 м2 12cm60
Части в 1m3556
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)600/1090