Продукти

Новини
Продукти
Гитер 5

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)250x190x190
JNF4.60
Маса (кг)6.50
Твърдост на огъване (daN/cm2)100
Консумация за дебелина на стената 1 м2 12cm25 / 20
Части в 1m3110
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)160/1050