Продукти

Новини
Продукти
Eнергийно Блок EБ 38

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)250x380x238
JNF11.60
Маса (кг)16.50
консумацията на блока от m2 / m316/43
Топлоизолация ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)0.174
Твърдост на огъване (N/mm2)10
Брой парчета на палет (парче)72
Тегло на палета (кг)1205