Продукти

Новини
Продукти
Eнергийно Блок EБ 10

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)380x100x238
JNF4.64
Маса (кг)7.20
консумацията на блока от m2 / m310.5/105
Топлоизолация ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)0.28
Твърдост на огъване (N/mm2)12.50
Брой парчета на палет (кг)168
Тегло на палета (кг)1225