Продукти

Новини
Продукти
Блок энергии ЕБ 10-33

Блокове с вертикални кухини
Размери (mm)330x100x238
JNF4.03
Маса (кг)6
консумацията на блока от m2 / m312,73/127
Топлоизолация ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)NPD
Твърдост на огъване (N/mm2)13
Брой парчета на палет (парче)168
Тегло на палета (кг)1040