Продукти

Новини
Продукти
Блок 4-8

Блокове с хоризонтални кухини
Размери (mm)250x120x250
JNF3.90
Маса (кг)4.30
Твърдост на огъване (daN/cm2)20
Консумация за дебелина на стената 1 м2 25cm28
Части в 1m3133
Брой парчета на палет/тегло на палета (парче/кг)224/973 i 128/560