Новини

Новини

Традиционната награда, дадена от Деня на строителните работници в Сърбия, се присъжда от Синдикалната индустрия на строителите и строителните материали през тази година в „Младост“. Тази награда бе учредена като признание за постигнатите резултати при зачитане на правата на работниците и постигнатите стандарти в областта на сигурността в работата на сръбската строителна индустрия.