Новини

Новини

Съгласно член 495, параграф 1. Законът за дружествата (ДВ бр. 36/2011, 89/2011, 83/2014 и 51/2015) директорите ИГМ Младост до Лесковац и ИГМ Младост Рад доо Владотин обявяват проекта на споразумението за сливане.