Новини

Новини

Съгласно член 495, параграф 1. От Закона за дружествата (ДВ, бр. 36/2011, 89/2011, 83/2014 и 51/2015), директорите ИГМ Младост до Лесковак, ИГМ Младост-ТМП до Мала Палана и ДОВО МЛАДОСТ – Войвода Прийзеда Сталак обявяват проекта на Сключителното споразумение.