„МЛАДОСТ“ е един от най-големите и най-значителни производители на строителен материал в региона, известно име на пазара, синоним за качествени керемиди и блокове за зидане и междуетажни конструкции, които със своето качество са намерили път до доволните потребители на цялата територия на Сърбия и Косово, както и на пазарите на Македония, България, Румъния, Албания, Черна гора,…

Компанията съчиняват три фабрики, стратегически разположени в южната част на Сърбия:

ИГМ МЛАДОСТ ДОО, Лесковац

Производство на керемиди

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Мала Плана

Производство на блокове

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Сталаћ

Производство на блокове

ИГМ МЛАДОСТ-РАД ДОО, Власотинце

Производство на блокове

В периода от 2007 до 2010 година непрекъснато са реализирани големи инвестиции в тези фабрики. Особено значителни са инвестициите в най-съвременната технология и оборудване, след това в строителните обекти, организацията, осъвременяването на всички процеси в дейността, маркетинга, човешките ресурси. Благодарение на посочените инвестиции, от година на година се стига до повишаване обема на производството, което е съпътствано с адекватно разширяване на пазара и с увеличено търсене на изделията „Младост“.

С последната инвестиция към края на 2010 и в началото на 2011 година, инвестиционният цикъл е коронясан с монтиране на ключовото оборудване, което ще подобри значително качеството, количеството и асортимента на продукцията, всичко с цел задоволяване потребностите на нашите купувачи.