Mall

(Serbia) Vesti
Mall

Crepovi

Me rekonstruimin ka fundi i vitit 2010. dhe në fillim të 2011, është instaluar extruderi i ri dhe janë instaluar 2 presa të reja me dy koka të cilat janë ndër më modernet në kët fushë. Në këtë mënyrë, përveç përmirësimeve të cilësisë e produkteve në kuptimin e karakteristikave fiziko-mekanike, këto presa moderne mundësojnë prodhimin e tjegullës së re “Mlladost – ECO” program, e cila ka shumë përparësi në krahasim me modelet aktuale të tjegullave.

TJEGULLA MLLADOST – PROGRAMI “ECO”

Avantazhet:

  • montimi I shpejtë-kursim në kohë(duhet montohen sasi më e vogël e tjegullave),
  • montimi më ekonomik dmth.kursim në sasin e tjegullave dhe materialit përcjellës- kosto më të ulët montimi.

     *Produkti I ri është më I lehtë gjë që zvogëlon presionin e konstruksionit të kulmit.

Hatullimi rrëshqitës siguron:

  • tjegulla e re mundëson montimin në konstruksionin egzistues (e montuar) dhe nuk kërkon ndryshime të konstruksionit dhe përshtatje tjegullës së re,
  • palosje më e madhe e tjegullave sipas specifikave dhe nevojave varësisht nga pjerrtësia e konstruksionit të kulmit.

Dizajn i avansuar me zgjidhje të reja në konstruksionimin e kulmeve mundësojnë:

  • mbulimin më të mire të kulmit me të cilën mundëson mbrojtjen më të madhe nga kushtet atmosferike(shiu, bora, era),
  • produkt më I bukur visual,
  • karakteristika më të mira teknike.

Dhe sigurisht, produkti i ri është prodhuar nga argjila me kualitet të lartë e cila garanton ngjyrën kuqe të tjegullës Mlladost dhe që e bën atë të veçantë dhe unikë në treg.

Si garancion i kualitetit, përveç kontrollit të përditshme intern në laboratoret e fabrikave tona, të gjitha peoduktet tona kanë certifikatet e cilësisë të lëshuara nga institutet e njohura europiane. Gjithashtu, të gjitha produktet kanë CE Mark (Direktiva e BE 89/106/EEC për produktet e ndërtimit) të lëshuar nga Instituti CIES Stara Zagora.

Bullgari, i cila është organi i autorizuar nga BE për testimin dhe certifikimin e produkteve sipas standardeve të BE.

Të gjitha tjegullat”Mlladost”i nënshtrohen garancionit prej 50 viteve.