Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Groove PRO 1

Dostupne boje:

SRPS EN 1304:2005
Masa (кг)3.35
Gjatësi (mm)385
Gjerësi (mm)210
Konsumi nga dužnom metru (copë)2.8
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)160/565