Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Kulmar ECO 2

SRPS EN 1304:2005
Masa (кг)3.3
Gjatësi (mm)390
Gjerësi (mm)218
Konsumi nga metru dužnomPër 1m nevojiten (copë)2.8
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)160/565