Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Kulmar përfundus PRO

Masa (кг)3.18
Gjatësi (mm)390
Gjerësi (mm)205
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)32/ 130