Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Kulmar përfundus ECO

Masa (кг)2.35
Gjatësi (mm)390
Gjerësi (mm)190
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)100/255