Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Elementet Fundore majtas/drejtë ECO

Masa e një copë-desni (кг)1.80
Masa e një copë-levi (кг)2.00
Gjatësi (mm)415
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)182/350