Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Elementi i përfundimit majtas PRO

Masa (кг)2.5
Gjatësi (mm)480
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)84 / 235