Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Tjegull ventiluese ECO

Masa (кг)3.24
Gjatësi (mm) 415
Gjerësi (mm)260
Gjatësia që mbulon (cm)36
Gjerësia që mbulon (cm)22
Ndarja e slats (cm)35.50
Pjerrtësia minimale e çatisë, stepeni22°
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)168/565
PërdorimiPër ajrosje efikase të çatisë, e cila eliminon mundësinë e kondensimit dhe grumbullimit të lagështirës